Thẻ: Vinfast LUX SA2.0 2020 cạnh tranh với mẫu xe nào tại Việt Nam?